Chceme být i vaší jedničkou

Produkt měsíce

Mořský koník 2013

článek


článek
Mořský koník 2013Všeobecná zdravotní pojišťovna v letošním roce opět pořádá pro své dětské klienty, které trápí některá chronická onemocnění, léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník. Pobyty jsou určeny pro děti s některými respiračními, dermatologickými, alergologickými a ORL obtížemi.

V roce 2013 se uskuteční celkem 10 třítýdenních, po sobě jdoucích turnusů ve dvou přímořských lokalitách - v Chorvatsku na ostrově Hvar a v Řecku na poloostrově Chalkidiki. Letos může vyjet za zdravím k moři až 3 200 dětí.

 

  • Přihlášky přijímají jednotlivá územní pracoviště VZP ČR od 15. ledna 2013.
  • Zúčastnit se mohou děti, které v roce 2013 dosáhnou věku alespoň 6 let (ročník 2006) a ve školním roce 2012/2013 navštěvují 1. třídu základní školy, nebo v roce 2013 nejsou starší 17 let (ročník 1996).
  • Dítě může být k pobytu přijato pouze na základě řádně vyplněné přihlášky potvrzené registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost nebo ošetřujícím lékařem specialistou.
  • Rodiče mohou přihlásit své dítě na základě doporučení lékařem a v souladu s léčebným plánem dítěte. Přihlášky potvrzené indikujícím lékařem bude VZP přijímat od 15. ledna 2013
  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku podávají zákonní zástupci osobně na klientských pracovištích VZP ČR, kde předloží své průkazy totožnosti, průkazy pojištěnců VZP ČR a další doklady.

 

Další informace o pobytech a přihlašování naleznete na: www.vzp.cz/morsky-konik.

 

Také Týna Pojištěná letos pojede s Mořským koníkem za zdravím. Podívejte se, jak postupovali její rodiče při přihlašování, není to vůbec složité: http://trijednicky.cz/komiks-radi/morsky-konik-2?strana=1.